Thư Tổng Biên tập
(Vietnam Logistics Review) ... Bên cửa sổ. Qua xuyên chiếu của ánh sáng ban mai,… và gió, nắng, tiết trời, cảm nhận mùa xuân – Tết về thật gần. Tôi ngồi gõ lên bàn phím máy tính những dòng viết này với những xúc cảm khác lạ - xuân của đất trời,...
(Vietnam Logistics Review) Tháng 12, Giáng sinh về… Năm 2017 sắp kết thúc với nhiều cơ hội phát triển mới của đất nước vẫn đang tiếp tục được mở ra.
(Vietnam Logistics Review) Kinh tế Việt Nam đang khởi sắc với nhiều tín hiệu vui.
Science - technology today has been developing fast, bringing benefit and levering quality of living.
(Vietnam Logistics Review) Khoa học - công nghệ ngày nay có tốc độ phát triển nhanh, mang đến nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.
(Vietnam Logistics Review) Với việc đặt mục tiêu đến năm 2020 các mặt hàng xuất khẩu sẽ tăng 20%, đồng thời tập trung cải tổ phương thức sản xuất và xuất khẩu, hình thành chuỗi cung ứng hợp lý nhằm tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm giá...
(Vietnam Logistics Review) Hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, và có ý nghĩa nền tảng trong phát triển hoạt động logistics. Cơ sở hạ tầng giao thông của nước ta tuy đã có những bước đầu tư,...
(Vietnam Logistics Review) Việt Nam đang gia tăng tốc độ phát triển kinh tế với nhiều chính sách liên kết, hợp tác đa phương và song phương với các nước trong khu vực và thế giới.
(Vietnam Logistics Review) Một nền kinh tế vững mạnh, chắc chắn phải được tạo bởi một cộng đồng doanh nghiệp đa dạng, phát triển ổn định.
Ngành dịch vụ logistics Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế là ngành có tác động tích cực, ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
CÁC TIN KHÁC
 1/4   2   3   4