Thư Tổng Biên tập
(Vietnam Logistics Review) Kinh tế Việt Nam đang khởi sắc với nhiều tín hiệu vui.
Science - technology today has been developing fast, bringing benefit and levering quality of living.
(Vietnam Logistics Review) Khoa học - công nghệ ngày nay có tốc độ phát triển nhanh, mang đến nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.
(Vietnam Logistics Review) Với việc đặt mục tiêu đến năm 2020 các mặt hàng xuất khẩu sẽ tăng 20%, đồng thời tập trung cải tổ phương thức sản xuất và xuất khẩu, hình thành chuỗi cung ứng hợp lý nhằm tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm giá...
(Vietnam Logistics Review) Hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, và có ý nghĩa nền tảng trong phát triển hoạt động logistics. Cơ sở hạ tầng giao thông của nước ta tuy đã có những bước đầu tư,...
(Vietnam Logistics Review) Việt Nam đang gia tăng tốc độ phát triển kinh tế với nhiều chính sách liên kết, hợp tác đa phương và song phương với các nước trong khu vực và thế giới.
(Vietnam Logistics Review) Một nền kinh tế vững mạnh, chắc chắn phải được tạo bởi một cộng đồng doanh nghiệp đa dạng, phát triển ổn định.
Ngành dịch vụ logistics Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế là ngành có tác động tích cực, ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
(Vietnam Logistics Review) Nếu không chọn một điểm tựa cụ thể, thì chúng ta khó hình dung sự vận động của dòng lịch sử. Ngồi xem lại những hình ảnh sinh hoạt của phố phường, đô thị, công xưởng... của Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng... trước cột mốc...
(Vietnam Logistics Review) Những ngày vui Tết vừa khép lại. Tín hiệu xuân cho những khởi đầu mới đối với nền kinh tế và ngành logistics Việt Nam bằng rất nhiều sự kiện.
CÁC TIN KHÁC
 1/   2   3