Văn bản mới
(Vietnam Logistics Review) Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Nguồn tin từ chinhphu.vn
Chính sách mới
(Vietnam Logistics Review) Ở Việt Nam (VN), vấn đề chuyển giá được quản lý bởi Tổng cục Thuế và các cơ quan Thuế địa phương, trong khi đó, trị giá hải quan được quản lý...