Văn bản mới
(Vietnam Logistics Review) Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Nguồn tin từ chinhphu.vn
Chính sách mới
(Vietnam Logistics Review) Năm 2013, trên cơ sở có mối quan hệ cá nhân với nhau đồng thời nhận thấy Công ty TNHH Tiếp vận BL (viết tắt là: Công ty BL) có lợi thế trong việc thuê...