Vận tải
(Vietnam Logistics Review) “Bầu trời mở ASEAN” là hiệp định về tự do hóa vận tải hàng không trong khối ASEAN. Chính sách “Bầu trời mở ASEAN” nằm trong nỗ lực hình thành...
Chuỗi cung ứng
(Vietnam Logistics Review) Dựa trên những phân tích, nhận định về vị trí thương hiệu và những trở ngại của việc xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam (VN) trong các...
Nghiên cứu - Ứng dụng
(Vietnam Logistics Review) Xuất nhập khẩu (XNK) của Việt Nam (VN) với Lào và Campuchia qua các cửa khẩu biên giới trong thời gian qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn...
Giao Nhận-Kho Vận
(Vietnam Logistics Review) Người giao nhận (freight forwarder) ký hợp đồng với tư cách là người kinh doanh vận tải đa phương thức trong đó có chặng đường biển. Tàu biển bị...