Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Kết Nối Việt

 

Địa chỉ:       33 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 08 3844 6773 / 090 952 0501
 
Email:        vlr@vlr.vn