CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẦU TƯ VIỆT

 Địa chỉ: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028).3280 3388   Fax: (028).3820 8899