LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 - Quảng cáo

 - Tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại

- In xuất bản

- Cổng thông tin

- Quảng bá và tổ chức tour du lịch

- Nghiên cứu thị trường

- Quảng trị và thiết kế website, thiết kế đồ họa

- Sản xuất phim, video, chương trình truyền hình.